【Hướng Dẫn】Đề xuất kết hợp trận hình Ma Gia Cát Lượng

 

Đề xuất kết hợp trận hình Ma Gia Cát Lượng

 

Đặc tính: Ma Gia Cát Lượng có thể hút binh lực, nộ, lực công, khiên của địch.

Đại chiêu Nghịch Mệnh của Ma gia Cát Lượng có thể khiến toàn địch giảm công và tăng công cho toàn đồng đội, duy trì 8s.

Kỹ năng bị động Mượn Thế có thể hút binh lực và nộ của 1 địch, duy trì 6s, sau khi nâng cấp hiệu quả hú biến thành 2 người, đồng thời trong thời gian đó bản thân miễn khống chế.

Kỹ năng Mượn Khiên có thể xóa khiên tướng định nhận được, đồng thời bản thân nhận khiên, Lv2 có thể khiến tướng đồng đội hỗ trợ cũng có thể nhận khiên.

Không Thành Kế, khi binh lực dưới 20%, trong 4s không bị tấn công.

Kỹ năng ma Hợp Tung Liên Hoành có thể chọn 1 tướng đồng đội khi mở màn để hỗ trợ, ưu tiên tướng hàng trước, mỗi lần khi bản thân được trị liệu, tướng này nhận hiệu quả trị liệu tương đương.

Tổng thể mà nói, Ma Gia Cát Lượng là hỗ trợ mạnh cho 1 đồng đội, đồng thời có thể hút binh lực, nộ khí, lực công, khiên của địch, là tướng hỗ trợ đơn thể mạnh, khuyết điểm là tấn công của bản thân rất thấp.

 

 

Kết hp trn hình

Ma-Gia Cát+Lữ Bố+Hoa Đà+Lưu Bị+Đổng Trác

Mở màn Ma Gia Cát Lượng chọn 1 đồng đội để hỗ trợ, xác suất lớn là Đổng Trác ở hàng trước, giúp Đổng Trác được trị liệu tương đương, đồng thời kỹ năng Mượn Thế kích hoạt hút binh lực và nộ khí của địch, cung cấp không gian tấn công cho Lữ Bố.

Chúc các chúa công chơi game vui vẻ

---------------------------------------------------------

MA THẦN LỮ BỐ- HÓA THẦN NHẬP MA- ĐẬP CẢ TAM QUỐC

Fanpage: https://www.facebook.com/mathanlubo.vn

Group: https://www.facebook.com/groups/mathanlubo

Nạp Thẻ: https://nap.sohagame.vn/mathanlubo

Hỗ trợ: https://hotro.sohagame.vn

Hỗ trợ Hotline: 1900 6639

 

 

Game